Bản đồ quy hoạch Bình Định thu hồi 33.000 m2 đất không thuộc quy hoạch khu đô thị mới Chợ Góc để đấu giá

Khu đô thị Chợ Góc

UBND tỉnh Bình định ban hành văn bản về việc thu hồi 32.532,5 m2 đất nông nghiệp còn lại (không đủ điều kiện để tiếp tục sản xuất) nằm ngoài ranh giới quy hoạch của dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01) tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Sau khi thực hiện thu hồi phần diện tích trên, tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bàn giao cho UBND phường Nhơn Bình quản lý và không được tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi phần đất này.

Đồng thời, tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, lập quy hoạch đối với 32.532,5 m2 đất trên để thực hiện tổ chức đấu giá theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01) có diện tích 62 ha, vị trí tại khu vực Chợ Góc, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Chủ đầu tư là Liên danh Công ty Phú Hiệp và Quốc Thắng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.777 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án là 1.249 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư) là 528,32 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án là năm 2024.

Phía đông KĐT giáp sông Hà Thanh và dự án KĐT Đại Phú Gia. Phía nam giáp QL19 (mới). Phía tây dự án là phân khu Chợ Góc CG-02. Phía bắc giáp sông Hà Thanh.

4/5 - (1 bình chọn)


Compare listings

So sánh

Quý khách đang cần?