Bản đồ quy hoạch Bình Định quy hoạch, khai thác hơn 700 ha đất dọc các tuyến đường mới

quoc lo 19 quy nhon

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định và căn cứ kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định tại cuộc họp ngày 2/8 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công văn số 4783/UBND-KT ngày 5/8/2021 về việc quy hoạch quỹ đất dọc các tuyến đường mới của tỉnh.

Cụ thể, quỹ đất dọc tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại được quy hoạch thành hai vị trí. Vị trí 1 thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, diện tích khoảng 80 ha và vị trí 2 thuộc xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, diện tích khoảng 148 ha.

Đối với quỹ đất dọc tuyến đường kết nối từ đường phía tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ có 5 vị trí quy hoạch, khai thác quỹ đất. Theo đó, vị trí 1 thuộc xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, diện tích khoảng 137 ha, vị trí 2 thuộc xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, diện tích khoảng 100 ha và vị trí 3 thuộc xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, diện tích khoảng 30 ha.

Còn lại, vị trí 4 và vị trí 5 thuộc xã Mỹ Chánh Tây và xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, diện tích lần lượt khoảng 80 ha, 50 ha.

Quỹ đất dọc tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn thuộc phường Hoài Thanh và Hoài Thanh Tây, diện tích khoảng 84 ha, trong đó, 61 ha thuộc phường Hoài Thanh Tây và 23 ha thuộc phường Hoài Thanh.

Ngoài ra, đối với quỹ đất dọc tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu, sau khi hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành và UBND huyện Tây Sơn, báo cáo đề xuất, xác định cụ thể các quỹ đất giao cho tỉnh khai thác để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng tuyến nói trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo để lập quy hoạch, thẩm định, trình phê duyệt theo quy định; thông báo, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương và các ngành liên quan thực hiện việc điều chỉnh bổ sung, cập nhật nội dung các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành được duyệt theo quy định, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: Vietnammoi.vn

Đánh giá


Compare listings

So sánh

Quý khách đang cần?