Bình Định tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội hơn 800 tỉ đồng

Nhà ở xã hội Long Vân

Dự án đầu tư Nhà ở xã hội Long Vân tại Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với quy mô 21 tầng, khoảng 828 căn hộ và tổng vốn đầu tư dự án hơn 860 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tỉnh Bình Định vừa công bố danh mục dự án sử dụng đất để đầu tư đối với dự án Nhà ở xã hội Long Vân, tại Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn.

Theo đó, dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 20.347 m2. Đầu tư xây dựng mới dự án nhà ở xã hội theo hình thức nhà chung cư với quy mô 21 tầng (bao gồm tầng tum và tầng kỹ thuật), khoảng 828 căn hộ, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phù hợp theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 860 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm.

Hiện trạng khu đất chưa giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ruộng lúa, đất bằng chưa sử dụng. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là ngày 24/9/2021.

Dự án đầu tư nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho đối tượng theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở năm 2014; góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh này.

Đồng thời, cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn đã được phê duyệt. Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương Dự án này.

Liên quan đến tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đã ký quyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty Cổ phần làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Pisico.

Dự án Nhà ở xã hội Pisico được thực hiện tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, với tổng vốn đầu tư gần 264 tỷ đồng. Theo đó, Nhà đầu tư cam kết đến Quý 1/2024 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, thời gian hoạt động 50 năm.

UBND tỉnh yêu cầu Tổng Công ty Pisico Bình Định – Công ty Cổ phần chịu trách nhiệm thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư; triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác theo quy định của pháp luật; chỉ được huy động nguồn vốn hợp pháp khác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản. Ngoài ra, sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn đưa công trình vào quy hoạch sử dụng đất dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030  trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đồng thời giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND thành phố Quy Nhơn, các cơ quan liên quan phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, ngày 19/11/2020, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà ở xã hội Pisico, mục tiêu nhằm cụ thể hóa Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn. Đồng thời làm cơ sở để quản lý xây dựng theo quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư.

Nhà ở xã hội Pisico được quy hoạch trên diện tích 0,58 ha, quy mô dân số khoảng 1.284 người, với 321 căn hộ; có giới cận: Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp đường hiện trạng; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025, để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội đang ngày càng tăng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh cần đầu tư xây dựng khoảng 18.910 căn hộ/nhà, trong đó nhà ở xã hội tại đô thị khoảng 16.760 căn và nhà ở xã hội cho người lao động khoảng 2.150 căn.

 

Đánh giá


Compare listings

So sánh

Quý khách đang cần?