Đề xuất nâng cấp ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn

ga dieu tri

UBND tỉnh vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư mở rộng ga Diêu Trì thành ga tổng hợp theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, nội dung định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng đối với đường sắt gồm: Nâng cấp tuyến đường sắt Bắc – Nam hiện có; nâng cấp ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn; xây mới 02 ga logistics tại Phước Lộc và Canh Vinh. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Bình Định.

Xác định tầm quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực Miền Trung – Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung,

Ngoài đường sắt, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định phát triển dịch vụ cảng biển và logistics, bao gồm cảng biển và cảng hàng không là trụ cột tăng trưởng; tiếp tục xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong các khâu đột phá tạo động lực. Hiện nay, cảng Quy Nhơn đang được đầu tư nâng cấp mở rộng từng bước thực hiện theo Quy hoạch được duyệt, nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa thông qua cảng. Để đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa từ cảng biển Quy Nhơn đi theo trục Bắc – Nam, trong thời gian tới cần đầu tư xây dựng nâng cấp ga Diêu Trì thành ga tổng hợp Quy Nhơn, theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đánh giá


Compare listings

So sánh

Quý khách đang cần?